2e editie Meetup Kinderopvang geslaagd

Wij kijken terug op een geslaagde 2e editie van de Meetup Kinderopvang! Met ruim 100 enthousiaste deelnemers, voornamelijk uit de kinderopvang, gingen we bij CIRCL, het gesprek aan over de ontwikkelingen in de kinderopvang. De wet IKK, huisvesting, verduurzaming, én ook de toekomst van de kinderopvang kwamen aan bod. De locatie is daarbij ter beschikking gesteld door de ABN AMRO Bank.

DSC_0050s.jpg

Tony Weggemans ging in op de (financiële) gevolgen van de invoering van de maatrelen uit de Wet IKK, met name omtrent de aangepaste beroepskracht-kind ratio. Door middel van stellingen werd het een interactief gesprek, waarbij duidelijk werd hoe de deelnemende kinderopvangorganisaties zijn omgegaan met de invoering van de diverse maatregelen. Zo bleek dat een deel van de organisaties de aanpassing van de uurprijs niet op de daadwerkelijke kostenstijging gebaseerd hebben. Een deel wist ook niet zeker of deze aanpassing volgend jaar tot de gewenst exploitatie zou leiden.

Romy Schneider legde de aanwezigen uit wat het kwaliteitskader huisvesting kinderopvang is en hoe ze middels een gebouwenscan voor Vlietkinderen een en ander inzichtelijk heeft gemaakt. Tine Oudshoorn, directeur van Vlietkinderen, vertelde vervolgens waarom ze deze scan heeft laten uitvoeren. Een en ander wordt momenteel vertaald naar een visie, een MOP en een investeringsagenda.

Binnenkort komt er meer informatie online over het Kwaliteitskader Huisvesting voor Kinderopvang. Heeft u nu al interesse? Neem dan contact met ons op.

Merijn van den Bergh, directeur van gastlocatie CIRCL, hield als 3e spreker een inspirerende sessie  over de verwezenlijking van CIRCL. Hoe ga je om met ‘nieuwe’ maatregelen om het energiegebruik te beperken en duurzamer om te gaan met materialen. Duidelijk werd ook dat de ABN AMRO Bank hiermee vanuit een visie als voorloper gefungeerd heeft. De hogere investeringskosten zijn daarbij voor lief genomen. 

Als afsluiter is er gediscussieerd over de toekomst van de kinderopvang. Wat is de kracht van kinderopvang en waar zitten de risico’s. Welke innovaties zijn er nodig en hoe moet de sector zich in de komende jaren gaan ontwikkelen?  Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gingen Gjalt Jellesma van BOinK, die Magda Heijtel van de Brancheorganisatie Kinderopvang verving, en Sharon Gesthuizen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met elkaar en de zaal in discussie. Dit monde uit in een zeer geanimeerde discussie waaruit bleek dat er een groot belang is om de komende jaren ons gezamenlijk hard te maken voor de rol en positie van de branche kinderopvang.  

Wij zijn benieuwd hoe u de dag heeft ervaren. Laat het ons weten via dit evaluatieformulier            

12/12/2018 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd