Aantal kinderen op de kinderopvang verder gestegen

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat is verder toegenomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal kinderen van wie de ouders gebruik maken van kinderopvangtoeslag nam toe tot 815.000. Dit is een stijging van 37.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het gemiddeld aantal uren per maand dat een kind naar de opvang gaat, nam licht toe tot 58,6 uur per maand. Ouders namen vooral meer uren opvang af bij kinderdagcentra. Uit de beschikbare cijfers blijkt verder dat de gemiddelde uurtarieven voor de dagopvang in het eerste kwartaal onder de maximum uurprijs van €8,02 lagen. De maximum uurprijs is het maximale uurtarief waarover een ouder kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Bij de buitenschoolse opvang is het gemiddelde uurtarief hoger dan de maximum uurprijs. Dit is in lijn met de trend van de afgelopen jaren. De cijfers over het eerste kwartaal zijn gebaseerd op gegevens die ouders doorgeven aan de Belastingdienst. Nog niet alle ouders hebben wijzigingen doorgegeven. Lees hier het volledig bericht
 

Bekijk hier de 1e kwartaalrapportage

 

17/06/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd