Aantonen uren pedagogisch coach

Brancheorganisatie kinderopvang | Utrecht

Hoe de uren van de pedagogisch coach geregistreerd en aangetoond moeten worden is een vraag welke de Brancheorganisatie kinderopvang vaak krijgt. Het beleid van de GGD is niet eenduidig en daarnaast blijkt in de praktijk dat toezichthouders verschillende eisen stellen aan de manieren van het aantonen van deze uren.

Dit heeft onder de houders geresulteerd in verschillende vormen van registreren en aantonen. De Brancheorganisatie kinderopvang zoekt uit hoe dit zit.

Naar het volledige bericht

 

04/03/2022 / Extern nieuws
Gerelateerd