Beleidsplan veiligheid & gezondheid

VeiligheidNL | Amsterdam | Nederland

In de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt gesteld dat kinderopvangorganisaties op 1 januari een veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten hebben liggen, welke is goedgekeurd door de oudercommissie. Deze komt in plaats van de risico-inventarisatielijst. Maar hoe te beginnen? VeiligheidNL komt vanaf volgende week met een format.

9EFBD07131.jpgWanneer je niet eerder een beleid voor veiligheid en gezondheid hebt geschreven is het best lastig hier mee te beginnen. Wat zet je in het beleid, welke onderdelen moeten terugkomen? Waarschijnlijk is al heel wat informatie voorhanden. Er zijn immers werkinstructies, protocollen, eerder uitgevoerde risico-inventarisaties en wellicht ook al een missie en visie vanuit de organisatie opgesteld. Het gaat dan alleen nog om de structuur en om alle informatie een plek te geven.

Format beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
Omdat het voor organisaties erg kort dag is om een het beleidsplan met behulp van de nieuwe Risicomonitor in zijn geheel op te stellen heeft VeiligheidNL een tussen oplossing beschikbaar. VeiligheidNL gaat jou helpen een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid op te stellen met behulp van een format. Dit format komt volgende week beschikbaar.Het format komt overeen met de structuur van de nieuwe Risicomonitor en heeft als basis de eerder uitgevoerde RI's in de huidige Risicomonitor. Deze kun je gebruiken, evenals de voorbeeld teksten bij de diverse onderwerpen. Voorwaarde is dat de eerder uitgevoerde RI's actueel zijn (niet ouder dan 1 jaar).

Lees het volledige artikel hier 

27/09/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd