Branchepartijen eens over uitgangspunten directe financiering kinderopvang

Bron: BOinK | Utrecht | Nederland

Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel is om de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Ouders krijgen meer en eerder financiële zekerheid en hoge terugvorderingen bij ouders worden zoveel mogelijk teruggedrongen.

Kinderopvangorganisaties hebben straks recht op een vergoeding van DUO op basis van hun privaatrechtelijke overeenkomst met de ouder(s) en op voorwaarde dat de ouder voldoet aan de voorwaarden en de eigen bijdrage aan DUO voldaan heeft.  

Inhoudelijke vormgeving
Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, Stichting Voor Werkende Ouders, VGOB, SZW en DUO zijn het eens geworden over de volgende uitgangspunten. Lees de uitgangspunten hier in het volledige bericht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin van Osch

12/12/2016 / Extern nieuws
Gerelateerd