Brochure: Werken met de jaarurensystematiek in kinderopvang

Kinderopvang werkt! | Utrecht

In kinderopvang is behoefte aan flexibiliteit. Als werkgever heb je op sommige momenten heel veel werk voor je medewerkers, en op andere momenten juist minder. Soms moeten medewerkers extra werken omdat collega’s ziek zijn. De jaarurensystematiek geeft je bij het maken van je roosters meer mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. In de brochure 'jaarurensystematiek in kinderopvang' van Kinderopvang werkt! lees je hierover meer.

Met de jaarurensystematiek werken medewerkers niet elke week hetzelfde aantal uur. Je kunt daarin variëren. In de cao staan de regels van de jaarurensystematiek beschreven. Maar hoe voer je die nu precies uit? En hoe zorg je dat je medewerkers er ook achter staan? Daarover leven veel vragen. In deze brochure geeft Kinderopvang werkt! een verdere toelichting op de cao-regels. Ook vind je tips die je helpen bij een soepele invoering.

Naar de brochure

02/03/2022 / Extern nieuws
Gerelateerd