Code Goed Toezicht: de ‘beroepsstandaard’ voor intern toezicht in kinderopvang en onderwijs

VTOI-NVTK | Ede 

De kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK heeft, met inbreng van alle relevante stakeholders, een brede analyse gemaakt van de stand van het toezicht in de kinderopvang en het onderwijs en nagedacht over de manier waarop de kwaliteit van het toezicht structureel kan worden verbeterd en kan worden geborgd.

De commissie adviseert om langs de lijnen van ‘IJken en Verrijken’ in een continu proces de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Daarnaast adviseert de kwaliteitscommissie om op basis van een Code Goed Toezicht 1.0, gebaseerd op 7 principes, de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. Het kan dienen als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

Klik op onderstaande button om het volledige bericht te lezen en het adviesrapport en de code Goed Toezicht te downloaden.

Naar het volledige bericht 

 

 

02/12/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd