Convenant Stint

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de sectororganisaties BK, BMK en BOinK hebben hard gewerkt aan de totstandkoming van een convenant. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de aangepaste Stint voor maximaal 10 personen wordt toegelaten. Deze voorwaarden staan los van een besluit van het ministerie over het toelaten van de Stint op basis van de veiligheid van het product zelf. De minister zal daar zodra mogelijk een besluit over nemen.

Bekijk hier het convenant

BK, BMK en BOinK krijgen geen formele controlerol met betrekking tot de naleving van het convenant, maar zullen middels een commissie toezien op de vraag of de sector zich houdt aan de voorwaarden zoals opgenomen in het convenant. Het Waarborgfonds Kinderopvang is door de sectororganisaties gevraagd om te ondersteunen met het uitvoeren van de steekproef die onderdeel vormt van het convenant. De uitkomsten van de steekproef vormen de basis voor de gesprekken tussen het ministerie en de sectororganisaties. Hoe de steekproef vormgegeven wordt, is onderdeel van de gesprekken die de komende periode volgen. De sectororganisaties en het Waarborgfonds zullen u daar nog nader over informeren.

Voor meer informatie lees ook het nieuwsbericht van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het nieuwsbericht van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang.

 

11/07/2019 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd