Duizenden ouders te laat met aanvraag kinderopvangtoeslag

Algemeen Dagblad | Rotterdam | Zuid-Holland

Volgens een artikel in het AD hebben duizenden ouders waarvan hun kind op een peuterspeelzaal zat, niet op tijd kinderopvangtoeslag aangevraagd. De ouderorganisatie BOinK vreest dat deze ouders deze maand de rekening niet kunnen betalen en kinderopvangorganisaties naar hun geld kunnen fluiten.

Sinds 1 januari is de peuterspeelzaal formeel verleden tijd. Alle kinderen die daar één of meerdere dagdelen per week naartoe gingen, vallen nu onder de kinderopvang. Zo hoopt de overheid de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gelijk te trekken. 

oekaki-2009817_960_720.jpgDeze verandering heeft ook financiële consequenties. Vorig jaar nog bepaalden de gemeenten hoeveel subsidie zij gaven voor de peuters die naar de peuterspeelzalen gingen. Nu doen ze dat nog voor een deel van die kinderen. Werkende ouders moeten voortaan kinderopvangtoeslag aanvragen, net als de ouders die hun kind naar het kinderdagverblijf sturen. 

Dat hebben duizenden ouders echter niet op tijd gedaan, omdat ze niet weten hoe dat werkt of überhaupt niet op de hoogte zijn van de veranderingen. ,,Ongeveer 20.000 ouders hebben nu recht op die toeslag, maar slechts een kwart heeft die op tijd aangevraagd om deze maand iets te ontvangen'', weet Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK. In november hadden ouders slechts twee weken de tijd om de toeslag voor januari aan te vragen. Onbegrijpelijk, vindt Jellesma.

Niet alle ouders kunnen een maand peuterspeelzaal voorschieten.''

Krap
De Belastingdienst had tot begin november nodig om het systeem zo aan te passen dat de juiste toeslag kon worden aangevraagd. Omdat de dienst vervolgens vijf weken nodig heeft om die aanvragen te verwerken en te kunnen uitbetalen, was de tijd krap. 

Vijfduizend gezinnen hebben de toeslag begin november aangevraagd en het bedrag voor januari al op de rekening gekregen.  Aan een andere groep ouders die vóór half december de aanvraag indiende, keert de Belastingdienst deze maand een dubbel bedrag uit: voor februari én alsnog voor januari. De Belastingdienst weet niet hoe groot die groep is. 

Het ministerie van Sociale Zaken wijst er op dat ouders tot april recht houden om de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht te laten uitbetalen.  

Ingewikkeld
Maar BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hekelen heel de financiële procedure. ,,Het is heel ingewikkeld om al die formulieren in te vullen. Er zijn ook ouders die de aanvraag niet goed hadden gedaan. Zij hebben ook niet op tijd hun geld gekregen'', aldus Saskia Speelman, woordvoerder van BK. De brancheorganisatie en BOinK vinden dat het voor ouders makkelijker moet worden om te voorkomen dat ze afhaken en de peuters thuis komen te zitten. 

08/01/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd