Een terugblik op het eerste jaar ‘ondersteuning wet IKK’

Het Waarborgfonds Kinderopvang richt zich in 2019 en 2020 op extra ondersteuning van de sector inzake de invoering van de maatregelen vanuit de wet IKK. Hiertoe is een reactief en proactief ondersteuningsaanbod georganiseerd. Onderstaand wordt er teruggekeken op het eerste jaar van deze extra ondersteuning.

Regiobijeenkomsten
In de eerste helft van 2019 zijn er in totaal 13 regiobijeenkomsten georganiseerd. Het doel was om middels kleinschalige en interactieve bijeenkomsten met houders uit de sector in gesprek te gaan over de vraagstukken die ervaren worden bij de implementatie van de maatregelen. In totaal hebben er 156 personen vanuit de kinderopvang deelgenomen aan deze bijeenkomsten. De onderwerpen waren hoofdzakelijk kwaliteit, bedrijfsvoering en flexibiliteit. Deelnemers hebben ervaren hoe andere kinderopvangorganisaties de vraagstukken aanpakken en inzicht verkregen in de mogelijkheden voor de eigen organisatie.

Workshops ‘Op weg naar een uurprijs voor 2020’
In het najaar zijn er 12 workshops gehouden voor 151 ondernemers uit de sector kinderopvang. Het doel was om organisaties te ondersteunen bij de opgave om tot een begroting te komen en daarbij een passende uurprijs te bepalen. De workshops zijn zeer gewaardeerd, het gemiddeld cijfer was een 8,2. Er wordt overwogen om een soortgelijke workshop voor 2020 te organiseren.

Handreikingen
Tijdens de regiobijeenkomsten en workshops is de behoefte aan verschillende handreikingen duidelijk naar voren gekomen. Op verzoek van de deelnemers zijn de volgende kennisdocumenten ontwikkeld en met de sector gedeeld:

Handreiking ‘aan de slag met uw personeelsbeleid’
In tijden van personeelskrapte is het voeren van een sterk personeelsbeleid belangrijker dan ooit. Deze handreiking is gemaakt om naast het personeelsbeleid te leggen, om zo te controleren of er nog aanvullingen zijn om het beleid compleet te maken met als doel meer personeel te vinden, binden, boeien, bloeien & laten groeien. Download de handreiking hier.

Handreiking ‘aan de slag met uw begroting’
Deze handreiking geeft u uitleg en praktische en eenvoudige tips, zodat u zelf aan de slag kunt met het samenstellen van uw begroting. Een begroting is essentieel om uw bedrijfsvoering financieel inzichtelijk te krijgen, zodat u kunt sturen op uw cijfers en een onderbouwd prijsbeleid (uurtarief) kan voeren. Download de handreiking hier.
Handleiding en checklists wet IKK

Elke kinderopvangorganisatie heeft te maken met de implementatie van de maatregelen uit de wet IKK en de borging daarvan. Om ondernemers hierbij te helpen hebben we een handleiding ontwikkeld, met bijbehorend de checklist IKK voor KDV en de checklist IKK voor BSO. De kennisdocumenten brengen alle eisen in kaart, met praktische tips voor de implementatie en borging ervan in uw organisatie. Download de handleiding en checklists hier.

Persoonlijke gesprekken
Sinds de start van het ondersteuningsprogramma zijn onze specialisten bij 120 ondernemers op locatie geweest voor een persoonlijk gesprek. In dit ondersteuningsgesprek heeft de ondernemer al zijn vragen kunnen stellen rondom de wet IKK. Onderwerpen die de ondernemer vaak aansnijdt, zijn:
- Ik weet niet goed hoe ik de juiste uurprijs vaststel.
- Ik stoei met de groepssamenstelling nu de BKR veranderd is.
- Ik ben op zoek naar tips over het slaan van een brug tussen praktijk en beleid.
- Ik ben benieuwd of ik de maatregelen uit de wet IKK juist heb geïmplementeerd en geborgd voor de lange termijn.
- Ik wil graag eens met een financieel of inhoudelijk expert om tafel om door te praten over het effect van de wet IKK op mijn bedrijfsvoering.

Activiteiten 2020
Ook in 2020 zal het Waarborgfonds extra ondersteuning bieden aan de houders in de kinderopvang in relatie tot de invoering Wet IKK. De volgende zaken staan in ieder geval op de planning en worden momenteel nader uitgewerkt:
- Workshops voor de kleinere kinderopvangorganisatie in vervolg op de succesvolle workshop inzake de uurprijs.
- Workshops voor de kleinere kinderopvangorganisaties inzake het verbeteren van de bedrijfsvoering.
- Workshops voor de middelgrote kinderopvangorganisaties inzake het professionaliseren van de bedrijfsvoering en versterking van de rol van de controller.

En uiteraard blijven ook in 2020 onze specialisten beschikbaar voor vragen van houders in de kinderopvang. Heeft u vragen rondom de wet IKK en de effecten op uw organisatie en bedrijfsvoering? Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie of het inplannen van een gesprek, bel 085-1305683 of mail info@waarborgfondskinderopvang.nl.

 

Neem gerust contact met ons op! 

 

11/12/2019 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd