Gezamenlijke brief naar Tweede Kamer

Brancheorganisatie Kinderopvang | Utrecht | Utrecht

kids-girl-pencil-drawing-159823.jpegBrancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de PO Raad, Sociaal Werk Nederland en de VNG hebben gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het oog op de behandeling van de begroting SZW op 18 december a.s.

In de brief wordt gepleit voor het samenvoegen van de verschillende budgetten voor kinderopvang zodat er aanbod van opvang en voorschoolse educatie voor  alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar mogelijk zou zijn vanuit één financieringsstroom.

Ook wordt aan de Kamer gevraagd om de organisatievormen waarin de ontwikkeling van jonge kinderen centraal staat verder mogelijk te maken.

Lees hier de brief.

15/12/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd