Grote problemen aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtotaal | Houten | Utrecht

Het is het grootste deel van de ouders die gebruik maakt van opvang in een geharmoniseerde peuterspeelzaal niet gelukt om op tijd de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarnaast kan de Belastingdienst afspraken over het direct betalen van toeslag aan de kinderopvangorganisatie in de eerste maand nog niet nakomen. Branchepartijen en ondernemers maken zich zorgen.

Verschillende Branchepartijen vrezen dat ouders gaan afhaken in 2018. De problemen zijn zichtbaar bij een groep ouders die niet gewend is om toeslagen aan te vragen. Deze ouders behoren veelal tot de lagere inkomensgroep en juist deze kinderen houd je als kinderopvang graag binnenboord.

Ouders kregen te kort de tijd om de kinderopvangtoeslag aan te vragen, terwijl het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor deze groep helemaal nieuw is en vaak niet zomaar in één dag geregeld. 

De Belastingdienst blijkt in het traject ook geen betrouwbare samenwerkingspartner. Fouten met LRKP-nummers die na 2018 moeten worden omgezet, zorgden er soms voor dat de aanvraag voor kinderopvangtoeslag geweigerd werd. Daarnaast kan de Belastingdienst het convenant voor de eerste maand niet nakomen. In het convenant is afgesproken dat kinderopvangtoeslag direct op rekening van de kinderopvangorganisatie wordt gestort zodat ouders alleen het resterende bedrag nog moeten betalen. Nu krijgt een groep, veelal met een lager inkomen, in één keer een bedrag op hun rekening als voorschot op de maandrekening. Wanneer ouders dit geld uitgeven waar het niet voor bedoeld is, kan dit problemen veroorzaken. 

Lees het volledige artikel

14/12/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd