Handreiking informatieoverdracht doorlopende ontwikkellijn

Brancheorganisatie Kinderopvang | Utrecht

In het besluit kwaliteit kinderopvang is opgenomen dat het KDV in het kader van een doorlopende ontwikkellijn, met toestemming van de ouders, informatie over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de basisschool (incl. VE) en de BSO. Ook de BSO kan informatie delen met een basisschool.

Deze handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid en geeft besturen van kinderopvangorganisaties en basisscholen handvatten om met elkaar AVG-conforme afspraken over informatieoverdracht te maken.

Lees hier het volledige bericht en download de handreiking 

20/04/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd