Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie

Sociaal Werk Nederland | Utrecht | Nederland

Sociaal Werk Nederland heeft de gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in kaart laten brengen op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied.

4 kleuters buiten.jpgDeze nieuwe handreiking geeft antwoord op alle juridische vragen over de gevolgen van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, en is gemaakt voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. Voor ondernemers peuterspeelzalen en kinderopvang is dit een handige basis voor het gesprek met hun gemeenten.

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Wet harmonisatie) brengt per 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk onder de definitie van de Wet Kinderopvang. De financieringsstructuur voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wordt daarmee hetzelfde. Ook de kwaliteitseisen worden gelijkgeschakeld. Deze worden vervolgens aangescherpt via de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

De handreiking biedt houvast bij het opnieuw vormgeven van de financiële relaties met kinderopvang en is bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die bezig zijn met de harmonisatie. Het betrekken van een collega met juridische expertise wordt daarbij aangeraden. De harmonisatie wordt per gemeente ingevoerd. Het is dan ook aan de gemeente zelf om dit juridisch correct te doen. De handreiking moet daarom steeds getoetst worden aan elk individueel, concreet geval.

Bekijk hier de handreiking

26/09/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd