Handreiking WAB in de kinderopvang online

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De regering wil met de invoering van deze wet de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Om ondernemers in de kinderopvang te helpen grip te krijgen op de veranderingen hebben we deze handreiking ontwikkeld. In deze handreiking worden de verschillende veranderingen toegelicht en praktische tips gegeven voor het doorvoeren ervan in uw organisatie.

Mochten er na het lezen vragen zijn over hetgeen dat in de handreiking staat, neem dan contact op met de helpdesk via telefoonnummer 085-1305683 of stel uw vraag via dit webformulier.
 

Download hier de handreiking

12/02/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd