Hoe goed heb je inzicht in je lokale markt en je klanten? Houd grip en maak een klant- en marktanalyse!

De kwartaalrapportage Kinderopvang over het 2e kwartaal 2020 laat landelijk een daling zien in het gebruik in de dagopvang. In ons contact met ondernemers ontvangen we hierover wisselende signalen. Sommige herkennen de daling, andere zien tot heden een stabiele bezetting en soms zelfs een stijging van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. De effecten van de crisis zijn dan ook lokaal en zelfs soms per wijk of buurt verschillend.

Sommige branches en daarmee ook sommige regio’s zijn extra gevoelig voor de gevolgen van de coronacrisis en de genomen maatregelen. Denk qua branches aan bijvoorbeeld de horeca, de evenementenbranche en de luchtvaart. Om je voor te bereiden op de gevolgen van de crisis is het daarom belangrijk te weten welke bedrijven vooral in jouw regio gevestigd zijn en daarmee ook wat de effecten van de crisis zijn op je klanten.

Middels een klant- en marktanalyse krijg je dit inzicht en kun je beter inspelen op de (eventuele) effecten van de crisis. Maak deze analyse zoveel als mogelijk op locatie niveau. Wil je hier ondersteuning bij? Denk aan deskundigen op dit onderwerp, zoals Ed Buitenhek (www.buitenhek.nl) en Bas Vermeulen (www.bureaukikken.nl).

Blijkt uit de analyse dat het risico groot is, dan is het zaak om dit financieel te vertalen in scenario’s en eventueel tijdig te zorgen voor extra werkkapitaal. Wil je daarover meer weten, neem dan contact op met Joost Koetsier of Cora Mastwijk. Zij helpen je verder en beantwoorden je vragen.

29/10/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd