Informatiedocument Kinderopvang- COVID 19

Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang | Utrecht

Versie: 15 september 2020

Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie de onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. Het document is gebaseerd op het “servicedocument funderend onderwijs – Covid 19” van 31 augustus 2020 (Ministerie van OCW), pag. 9 en verder.

Dit informatiedocument is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en het Ministerie van SZW, directie Kinderopvang. Dit document gaat uit van de huidige situatie en wordt geactualiseerd als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht is.

Lees hier het volledige bericht

Download hier het document 

 

16/09/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd