Inrichten Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang

Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang | Utrecht

"We gaan van start! VAN, VOOR EN MÉT DE SECTOR"

Het Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het expertisecentrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in de breedste zin van het woord en onderhoudt deze en brengt deze verder. En kan met gezag en autoriteit professionals, beleidsmakers en de politiek, gevraagd en ongevraagd, adviseren. Het Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang is een initiatief van het bestuur Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

De belangrijkste opgave voor de komende tijd is het inrichten van het expertisecentrum in praktische en technische zin. Concreet betekent dit bouwen aan de organisatorische - en de digitale infrastructuur (website) voor de kennisbasis. Maandag 27 januari jl. is tijdens een bijeenkomst met een aantal pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn. Deze brainstorm leverde een longlist op. We willen nu graag naar een shortlist van onderwerpen toe die we als eerste gaan uitwerken en daar hebben we jou bij nodig!
 

STEM MEE!

10/02/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd