Investeren in je eigen onderneming: geld lenen of zelf betalen?

Als je als kinderopvangondernemer gaat investeren, dan heb je daarvoor geld nodig. Het kan zijn dat je zelf voldoende liquide middelen hebt, maar het kan ook zijn dat je een lening nodig hebt. Soms is het zelfs verstandiger om te lenen, ook als je zelf voldoende geld hebt. Met een borgstelling van het Waarborgfonds Kinderopvang kan dit tegen gunstige voorwaarden. Hoe dit zit legt Cora Mastwijk, specialist borgstellingen en financiën, aan je uit.

Eigen middelen of een financiering
Het is vaak niet het eerste waar men aan denkt, maar ook als je zelf voldoende geld hebt kan het verstandig zijn om te lenen. Cora: ‘Zo houd je een buffer achter de hand voor onvoorziene gebeurtenissen of houd je middelen achter de hand voor investeringen die moeilijk te financieren zijn.’ Het is zinvol je te laten adviseren over welke optie in jouw situatie het best past.

Zekerheden
Blijkt het afsluiten van een lening de beste optie? ‘Dan zal een financier eerder een financiering verstrekken als er zekerheden zijn’, zegt Cora. 'Zekerheden worden door de financier als onderpand gezien. Je kunt dan denken aan je bedrijfspand, de inboedel/inventaris van je onderneming of je woonhuis'.

Lukt het bijvoorbeeld voor een langere tijd niet om de aflossingen te betalen, dan kan de financier de zekerheden verkopen om alsnog (een deel van) het geleende geld terug te krijgen.

Borgstelling
Kun je zelf geen zekerheden verstrekken? ‘Dan kan een borgstelling van het Waarborgfonds een optie zijn. Het eerste contact daarover leg je met mij. We bespreken je (ondernemings-)plan en kijken welke mogelijkheden er zijn om daarvoor een borgstelling af te geven. Met een borgstelling vraag je het Waarborgfonds om de rente en aflossing van je lening te betalen als jouw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan’, aldus Cora.

Een reguliere borgstelling kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld de start van een kinderopvanglocatie, een verbouwing, de aankoop van een pand, (her) investeringen in inventaris en vervoermiddelen, een overname, werkkapitaal et cetera. Speciaal voor financieringen ten behoeve van investeringen in duurzaamheid verstrekt het Waarborgfonds onder gunstige voorwaarden een speciale borgstelling, genaamd de Duurzaamheidsborgstelling.

Een (duurzaamheids-) borgstelling van het Waarborgfonds:

  • vergroot de kans om een lening te krijgen;
  • zorgt voor aantrekkelijkere financieringsvoorwaarden, zoals een lagere rente; en
  • geeft je meer tijd en mogelijkheden voor als het even tegenzit.

Contact
Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Cora Mastwijk via cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl of tel. 06 – 832 517 50

17/01/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd