Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

www.tweede-kamer.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Het vorige kabinet heeft naar aanleiding van de Motie Yücel (PvdA) de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce had de opdracht om te adviseren hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang binnen de huidige wettelijke en financiële kaders verder kan worden vergemakkelijkt. 

Op 27 maart 2017 is het advies “Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’’ van de Taskforce aangeboden aan de toenmalige bewindspersonen van OCW en SZW. Zij hebben toen aangegeven een reactie op het advies aan een volgend kabinet te laten. De afgelopen periode zijn er verdiepingssessies georganiseerd door de ministeries van OCW en SZW rondom thema’s die de Taskforce aansnijdt in zijn advies. In onderstaande brief leest u de kabinetsreactie op dit advies.  

Download de brief  

18/07/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd