Kamerbrief Onderzoek kwaliteit en inkomen kinderopvang

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) heeft onderzoek gedaan naar de vraag of kinderen van ouders uit lagere inkomensgroepen vaker naar kwalitatief mindere kinderdagverblijven gaan dan kinderen van ouders uit hogere inkomensgroepen. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant eind 2016 over de kwaliteit van de kinderopvang en Kamervragen hierover. In een brief aan de Tweede Kamer informeert Staatsecretaris Tamara van Ark over de aanleiding en uitkomsten van dit onderzoek en de betekenis ervan. 

De IvhO concludeert dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat kinderen uit lagere inkomensgroepen aanzienlijk vaker naar kwalitatief minder goede kinderdagverblijven gaan dan kinderen uit hogere inkomensgroepen. De IvhO ziet op dit punt geen reden tot zorg. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen uit lagere inkomensgroepen iets vaker op een kinderdagverblijf met tekortkomingen en een handhavingsadvies zitten dan kinderen uit hogere inkomensgroepen, maar dat deze verschillen zeer klein zijn. De IvhO concludeert verder dat de uitkomsten erop wijzen dat grote houders en grote locaties de wet- en regelgeving beter naleven dan kleine houders en kleine kinderdagverblijven. 

Download hier de kamerbrief

08/05/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd