Kamerbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang vanwege de herijking van de kwaliteitseisen.

De minister geeft in de brief een totaalschets van de wijzigingen in de maximum uurprijzen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 die naar aanleiding van de verschillende maatregelen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang worden doorgevoerd. Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangeboden. Bekijk hier de kamerbrief.

20/07/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd