Kengetallen voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus

Verbeter je inzicht en stuur op je kosten!

Graag delen we het kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’ voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Dit rapport geeft deze organisaties inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden de uitkomsten van een eerste steekproef weergegeven. In het rapport wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het kengetallenrapport is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

Download hier het kengetallenrapport

We bedanken alle deelnemende kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus voor hun waardevolle inbreng! Deze draagt bij aan meer inzicht en sturingsmogelijkheden in de sector kinderopvang.

24/06/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd