KindVak Congres "Veranker de unieke expertise van kinderopvang"

BMK, BK en BOinK brachten in oktober 2019 een manifest uit over de unieke expertise van kinderopvang met als doel het herpositioneren van de kinderopvang sector. Tijdens het KindVak Congres op 17 januari 2020 maken zij een doorstart met het maatschappelijk debat over dit manifest. De expertise van de kinderopvang wordt belicht vanuit wetenschappelijke, vakinhoudelijke en opvoed- ondersteunende invalshoek om de herpositionering van de kinderopvangsector een werkelijke kans van slagen te geven. 

Er wordt tijdens dit congres dieper ingegaan op de drie belangrijke pijlers uit het manifest:
1. De rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar).
2. De rol van kinderopvang bij de brede buitenschoolse talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar).
3. De ondersteuning van en dienstverlening aan ouders.

Vanuit deze drie pijlers worden ook belicht:
- Wat kinderen nodig hebben in deze veranderende wereld?
- Kinderopvang een vak om trots op te zijn
- Het ouderperspectief

Voor wie: Dit congres is voor directeuren, managers, leden RvT, leden OR - PVT - OC - COC, alle professionals uit de kinderopvang en andere netwerkpartners van de kinderopvang.

Kijk hier voor meer informatie

16/12/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd