Kwaliteitskader Huisvesting voor de kinderopvang

Huisvesting is één van de middelen die kinderopvangorganisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede opvang te kunnen verzorgen. Goede opvang vraagt om kwalitatief goede gebouwen.

baby huis.pngHet Waarborgfonds Kinderopvang werkt momenteel, in samenwerking met (belangen)organisaties uit de kinderopvang en experts uit het veld, aan een (eigen) Kwaliteitskader Huisvesting voor de kinderopvang. In 2014 heeft Kenniscentrum Ruimte-OK, in samenwerking met de PO-Raad en de VNG, het Kwaliteitskader Huisvesting voor het onderwijs ontwikkeld. Dit, om tot een landelijk breed gedragen definitie van de term ‘basiskwaliteit’ te komen. In de afgelopen jaren is het Kwaliteitskader Huisvesting op verzoek van de VO-raad doorontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs. Daarmee zijn de kwaliteitskaders niet meer weg te denken binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft het initiatief genomen het kader door te vertalen voor de sector kinderopvang.

Vanuit de sector kinderopvang blijkt er veel vraag naar zo’n kwaliteitskader. Dit bleek onder anderen tijdens de Meetup die het Waarborgfonds Kinderopvang in november organiseerde en tijdens de Kennisdag van Kenniscentrum Ruimte-OK. Inmiddels heeft een eerste pilot plaatsgevonden bij kinderopvangorganisatie Vlietkinderen in Voorburg.  Met behulp van een quickscan werden de 25 locaties op allerlei punten nagelopen, denk hierbij aan herkenbaarheid van het gebouw, verkeersveiligheid rondom het gebouw, de luchtkwaliteit etc. De quickscan wordt vertaald in een document met rode, oranje en groene vakjes. Dit document laat overzichtelijk zien waar de kwaliteit goed is en waar verbeterpunten liggen. De kinderopvangorganisatie kan daarmee in één oogopslag zien waar ze moet gaan werken aan verbeteringen en of de keuzes die worden gemaakt voor het opknappen van de locaties ook de meest logische zijn. Daarmee geeft het input om een facilitaire strategie te bepalen.

Na de succesvolle pilot bij Vlietkinderen zijn we bezig met nog twee pilots bij andere kinderopvangorganisaties. Binnenkort zal er meer informatie volgen omtrent het Kwaliteitskader Huisvesting voor de kinderopvang. Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten voor meer informatie.

22/05/2018 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd