Marco van Zandwijk maakt programma Meetup compleet!

Met Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) is het programma van de Meetup – Een beter klimaat voor kinderopvang compleet!

Naamloos.pngTijdens de Meetup gaat Marco van Zandwijk met aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden van een ‘eigen’ Kwaliteitskader huisvesting voor de kinderopvang. Wat voor huisvesting is er nodig voor het faciliteren van kwalitatief goede kinderopvang anno 2017? Met welke ruimtebehoefte en kwaliteitscriteria moet er rekening worden gehouden? Hoe voorkom je dat kwaliteit een toevals(treffer) blijkt te zijn?

De wijze waarop het gebouw onderdeel uitmaakt van zijn omgeving, bereikbaar, bruikbaar, en naar de toekomst toe aanpasbaar is, zijn sterk bepalend voor de kwaliteitsbeleving. Het realiseren van een nieuw gebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw voor de kinderopvang, is een complexe opgave.  Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen om op een andere manier te kijken naar gebouwen en de wijze waarop wij deze gebruiken en inrichten.

Om al deze vragen te beantwoorden wil het Waarborgfonds Kinderopvang met de sector in overleg om - in navolging van Kwaliteitskaders voor het onderwijs- te bezien of toegewerkt kan worden naar  een ‘eigen’ Kwaliteitskader voor de Kinderopvang . Kortom genoeg gespreksstof voor een interactieve sessie. 

Klik hier voor het volledige programma en inschrijven 

28/09/2017 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd