Modelformulieren beoordeling kwaliteit kinderopvang

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Hier vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderopvangorganisaties, kinderdagverblijven en voorzieningen voor gastouderopvang in 2018. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst. 

Gestructureerde informatie over kwaliteit opvang
De modelformulieren dienen om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. En om de bevindingen bij de inspecties ondeling te kunnen vergelijken.

Download modelformulieren
Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit dagopvang (versie 1 juli 2018)
Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit buitenschoolse opvang (versie 1 juli 2018)
Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouder (versie 1 juli 2018)
Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouderbureau (versie 1 juli 2018)
 

26/06/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd