Modelrapporten GGD inspectie 2020

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Via de onderstaande buttons vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang door de GGD in 2020. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst tijdens een GGD inspectie. 

Modelrapport 2020 voor KDV    Modelrapport 2020 voor BSO

06/01/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd