Moet u straks voldoen aan de informatieplicht energiebesparing?

Kinderopvangtotaal.nl & Waarborgfonds Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties krijgen vanaf 1 juli 2019 te maken met de informatieplicht energiebesparing. Dat is een plan waarin energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Marco van Zandwijk van het Waarborgfonds Kinderopvang legt uit.

De overheid verwacht van ondernemers in de kinderopvang dat zij zich actief hebben laten informeren wat hun energiebesparende mogelijkheden zijn wat betreft het gebouw dat zij in gebruik hebben. Marco van Zandwijk: ‘Om een praktisch voorbeeld te noemen: kijk naar het verlichten, verwarmen en ventileren van het gebouw. Welke mogelijkheden zijn er om, kijkend naar de huidige installaties in het gebouw, energie te besparen? Vervang tl-verlichting en gloeilampen bijvoorbeeld met ledverlichting. Draait de ventilatie ook op momenten dat er niemand is? En staat de verwarming aan op momenten dat er niemand in het gebouw aanwezig is? Dat zijn makkelijke besparingsmogelijkheden, die zich snel terugbetalen.’

1 juli 2019
Per 1 juli 2019 treedt deze informatieplicht, voortgekomen uit de Wet milieubeheer, in werking. De informatieplicht geldt voor bedrijven die 50.000 kWh of 25.000 kubieke meter gas of meer gebruiken. Ongeveer vijftien keer zoveel als een gemiddeld huishouden gebruikt. Voor 1 juli moeten deze bedrijven een plan hebben waarin is opgenomen welke energiebesparende maatregelen zij willen gaan nemen. Dat moet gemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uitgangspunt van de te nemen maatregelen is dat deze zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen.

Erkende maatregelen
Op rvo.nl staat meer informatie over de te nemen maatregelen. Daar is een lijst te vinden met erkende energiebesparende maatregelen (EML) en een Wetchecker energiebesparing om te checken of uw organisatie moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Vragen
Van Zandwijk vertelt dat er veel vragen spelen rondom de informatieplicht. ‘Zoals: hoe moet ik als kinderopvangondernemer omgaan met de plicht als mijn locatie(s) gevestigd is in een gebouw dat niet in eigendom is, bijvoorbeeld omdat dit onderdeel uitmaakt van een voorziening waarin ook onderwijs gehuisvest is. Hoe ga ik daarmee om? Welke rol speel ik daarin? Daar krijgen wij nu al vragen over. Op www.waarborgfondskinderopvang.nl zal binnenkort meer informatie te vinden zijn. Daarnaast zullen wij komend jaar meer activiteiten (denk aan cursusaanbod) verzorgen waarvoor ondernemers in de kinderopvang zich kunnen aanmelden. Organisaties die vragen of ondersteuning nodig hebben kunnen bij onze helpdesk terecht.’

Handhaving
Hoe de precieze handhaving eruit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Omgevingsdiensten van gemeenten zien toe op de handhaving wat betreft de Wet milieubeheer. ‘Mogelijk is deze dienst straks ook verantwoordelijk voor de controle van de informatieplicht van gevestigde organisaties in gebouwen. Handig is om als kinderopvangorganisatie een plan te hebben, dat je uit de kast kunt pakken tijdens zo’n controle.’

Geld besparen
De informatieplicht wordt zo opgezet dat extra administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt. Van Zandwijk benadrukt vooral dat de informatieplicht vooral een kans is om geld te besparen. ‘Draai het eens om. Zonder de energiebesparing laten we onnodig geld liggen. De informatieplicht is echt gericht op maatregelen die kunnen worden genomen op korte termijn waarmee je als ondernemer duizenden euro’s kan besparen.’

De invoering van de informatieplicht komt voort uit het gesloten energieakkoord in 2014. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing en CO₂ reductie.

08/01/2019 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd