Nieuwe brochure 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' beschikbaar

GGD GHOR kennisnet | Nederland

Er is een nieuwe brochure ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. 

Deze brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een Kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de bochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente. 

Bekijk hier de brochure

 

27/07/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd