Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Sociaal werk Nederland |

Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht. Daarin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om peuters van 2,5 – 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden. Om aanbieders bij de implementatie hiervan te ondersteunen zijn er twee nieuwe handreikingen gemaakt: 

Handreiking Uitbreiding uren voorschoolse educatie

Handreiking Uitbreiding personele uren voorschoolse educatie 

Lees hier het volledige nieuwsbericht! 

11/09/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd