Nieuwe modelformulieren GGD inspectie per 01-01-2023

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de rapporten met modelformulieren van de GGD plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd*. Via de onderstaande button vind je de nieuwe rapporten met modelformulieren van de GGD voor de beoordeling van de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Deze modelformulieren zijn geldig vanaf 1-1-2023.

* op 23 december 2022 is een kamerbrief aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang is aangeboden. De wijziging heeft betrekking op een versoepeling van de 3-uursregeling en de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van het zogenoemde 'vastegezichtencriterium'. Deze wijzigingen zien we nog niet terug in de modelformulieren. Zodra hierover meer bekend is, laten we dit weten.

Download ‘Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit buitenschoolse opvang 2023’

Download ‘Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit dagopvang 2023’

 

Nieuwsbrief 

Blijf je graag op de hoogte van relevante projecten, activiteiten, tools en ontwikkelingen. Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt de nieuwsbrief ongeveer 1 keer per maand. 

Ik meld me graag aan voor de nieuwsbrief

 

09/01/2023 / Extern nieuws
Gerelateerd