Nieuwe modelrapporten GGD inspectie per 01-01-2022

GGD regio Utrecht | Zeist | Utrecht

In de modelrapporten van de GGD kun je lezen op welke inspectie-items getoetst kan worden. Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de modelrapporten plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd.

Zo is in het modelrapport voor de Dagopvang een aantal zaken toegevoegd over de extra inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op groepen met VE. Via de onderstaande buttons vind je de nieuwe modelrapporten van de GGD voor de beoordeling van de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Deze modelrapporten zijn geldig vanaf 1-1-2022.

Download het modelrapport dagopvang 2022

 

Download het modelrapport buitenschoolse opvang 2022


Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk
Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Lees hier meer.


Webinar 'Wetgeving & Toezicht'
Vergroot je kennis en werk samen met jouw team toe naar een ontspannen inspectiebezoek! Hoe kijk jij aan tegen het jaarlijks onaangekondigd inspectiebezoek? Heb je het idee dat jij en je PM’ers extra bagage kunnen gebruiken om het inspectiebezoek ontspannen te laten verlopen? Wil jij je kennis vergroten over de geldende wetgeving? En ben je benieuwd naar de werkwijze van de toezichthouder, wat je daarvan kunt verwachten en hoe je er voor kan zorgen dat jij de touwtjes in handen hebt? Schrijf je dan nu in voor dit webinar op 21 maart 2022! Kijk hier voor meer informatie.

23/12/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd