Nieuwe modelrapporten GGD inspectie per 01-07-2020

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de modelrapporten van de GGD plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd. Via de onderstaande button vindt u de nieuwe modelrapporten van de GGD voor de beoordeling van de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Deze modelrapporten zijn geldig vanaf 1-7-2020.

Download het modelrapport voor beoordeling kwaliteit dagopvang 2020

 

Download het modelrapport voor beoordeling kwaliteit buitenschoolse opvang 2020

02/07/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd