Nieuwe modelrapporten GGD inspectie per 01-07-2021

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

In de modelrapporten van de GGD kun je lezen op welke inspectie-items getoetst kan worden. Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de modelrapporten plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd. Via de onderstaande button vind je de nieuwe modelrapporten van de GGD voor de beoordeling van de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. Deze modelrapporten zijn geldig vanaf 1-7-2021.

Download het modelrapport dagopvang 2021

 

Download het modelrapport buitenschoolse opvang 2021

01/07/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd