Nieuwe prognose: kosten kinderopvang blijven stijgen

Kinderopvangtotaal.nl | Nederland

Ondernemers in de kinderopvang zijn volgend jaar nog duurder uit dan verwacht, volgens de aangepaste kostenprognose van AYIT Consultancy. De totale kosten kunnen oplopen tot 4,5 procent, een half procent meer dan eerder werd geraamd.

Als we de nieuwste versie van de prognose kostenontwikkeling kinderopvang 2020 mogen geloven, krijgt de kinderopvangondernemer in 2020 te maken met hogere kosten. Waar eerder de kostenstijging in de kinderopvang voor 2020 werd geraamd op 1,9 tot 4,0 procent, is dat nu omhoog bijgesteld naar 3,0 tot 4,5 procent.

In het kort
Wat is er veranderd sinds de vorige prognose (juli 2019)?

  • In de Rijksbegroting zijn de percentages voor de sociale premies voor 2020 opgenomen
  • De onderhandelingen over de nieuwe CAO Kinderopvang zijn op 2 september 2019 van start gegaan
  • De prognose voor het inflatiecijfer voor 2020 is door het CPB verlaagd naar 1,3%

Wat gaat er nog veranderen de komende maanden?

  • CAO Kinderopvang (nog niet bekend wanneer)
  • Pensioenpremie (november/december)
  • Definitieve vaststelling van de WW-premie (oktober)

Lees hier het volledige bericht

24/09/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd