Nieuwsbrief juni 2022

in deze editie lees je meer over:

  • Ga aan de slag met het 4-stappenplan voor risicobeheer
  • Start Sectorrapport jaarcijfers 2021
  • Handreiking weerstandsvermogen
  • Webinar | Kengetallen
  • Terugblik eerste duurzame leer- en inspiratiesessies
  • Webinar | Veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Webinar | Inzet PBM/PC op VE-groepen

Veel leesplezier!

Open de nieuwsbrief

09/06/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd