Nu online Handleiding en checklists IKK

Elke kinderopvangorganisatie heeft te maken met de implementatie van de maatregelen uit de wet IKK en de borging daarvan. Om ondernemers hierbij te helpen hebben we een handleiding ontwikkeld, met bijbehorend de checklist IKK voor KDV en de checklist IKK voor BSO. De kennisdocumenten brengen alle eisen in kaart, met praktische tips voor de implementatie en borging ervan in uw organisatie. Tijdens het project ‘Ondersteuning wet IKK’ hebben wij in gesprekken met ondernemers gemerkt dat hier grote behoefte aan is.

In de handleiding worden de verschillende maatregelen toegelicht, geordend volgens de vier pijlers uit de wet IKK:

1.         De ontwikkeling van het kind staat centraal
2.         Veiligheid en gezondheid
3.         Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
4.         Kinderopvang is een vak

De bijbehorende checklists zijn een opsomming van alle voorgeschreven eisen vanuit de Wet IKK. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om opnieuw grip te krijgen op de gewijzigde regelgeving en te checken of hun kinderopvangorganisatie inmiddels volledig IKK-proof is.
 

Handleiding wet IKK      Checklist KDV       Checklist BSO

Heeft u na het lezen van deze documenten vragen? We bieden ondersteuning via de helpdesk of persoonlijk bij u op locatie. Neem gerust contact met ons op!

 

03/12/2019 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd