Onderzoek uurtarieven dagopvang en bso

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) onderzoek gedaan naar de gepubliceerde uurtarieven van kinderopvangorganisaties (dagopvang en bso). Het onderzoek is mede bekostigd door ABN AMRO Bank. Daarnaast heeft ABN AMRO Bank geheel zelfstandig onderzocht wat de situatie is op de arbeidsmarkt voor de sector kinderopvang.  

ABN AMRO rapport.pngUit het uurprijsonderzoek blijkt dat landelijk het gemiddelde uurtarief voor dagopvang € 7,39 is. Voor bso wordt gemiddeld € 7,14 gerekend. Opvallend is dat de gemiddeld uurprijs voor dagopvang lager is dan de door de overheid maximaal te vergoeden uurprijs van € 7,45 (via de kinderopvangtoeslag). Voor bso ligt het uurtarief juist boven de € 6,95 die de overheid maximaal vergoedt.    

417 locaties onderzocht
In het onderzoek zijn de uurtarieven van 417 kinderopvanglocaties in beeld gebracht. In het onderzoek is gekeken naar het gemiddelde uurtarief per provincie, het gemiddelde uurtarief in de G4 (vier grootste steden van Nederland) en de gemiddelde uurtarieven ten opzichte van het door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief. Zie figuur hieronder voor een overzicht van de drie duurste provincies.

Ruim 4% van de organisaties maakt het uurtarief niet op de website bekend. Bij nog eens 4% staan alleen de oude prijzen online. In totaal geven de resultaten de gemiddelden van 382 locaties dagopvang en 208 locaties bso weer.

Tarieven flexibele opvang
Er is geen vergelijking gemaakt met de uurtarieven voor flexibele opvang omdat de aangeboden diensten hierin te veel van elkaar verschillen. Luiers en/of voeding zijn soms inclusief en soms exclusief, dit verschil heeft geen grote invloed op de prijs. Wat wel invloed heeft is het aanbieden van een warme (biologische) maaltijd en een groot activiteitenaanbod.

Spreiding locaties
Het aantal locaties is evenredig, op basis van inwoneraantal, verdeeld over de provincies. Per provincie zijn de locaties opnieuw op inwoneraantal verdeeld over steden en dorpen. Bij een aantal provincies is het aantal locaties opgehoogd om zo een goede geografische spreiding van de locaties over die provincies mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uurtarieven van de vijf grootste landelijke aanbieders onderzocht. Samen bieden zij op meer dan 1416 locaties kinderopvang aan. Deze vergelijking laat geen grote afwijkingen zien.

Waarborgfonds Kinderopvang
Op verzoek van BOinK heeft het Waarborgfonds Kinderopvang naar de resultaten en conclusies van het uurprijsonderzoek gekeken en geconstateerd dat deze correct zijn.

ABN onderzoek arbeidsmarkt
Naast het uurprijsonderzoek van BOinK heeft de ABN AMRO Bank geheel zelfstandig onderzocht wat de situatie is op de arbeidsmarkt voor de sector kinderopvang en daarover een publicatie uitgebracht met de titel: ‘War for talent’ ontspruit op de kinderopvang. In deze publicatie zijn ook de resultaten van het uurprijsonderzoek verwerkt. Deze publicatie gaat echter verder dan het uurprijsonderzoek van BOinK en geeft vanuit de visie van de ABN AMRO Bank inzicht op de vraagstukken omtrent personele tekorten in de sector.

Download het uurtarieven-onderzoek van BOinK en Waarborgfonds Kinderopvang 

09/05/2018 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd