Overzicht Taaleis 3F

Branchevereniging Kinderopvang | Utrecht

Het Overzicht Taaleis 3F is geactualiseerd. Hierin staat op welke manier je kunt aantonen dat je medewerker over het vereiste taalniveau beschikt. De taaleisen én de aantoonbaarheid ervan verschillen voor de reguliere kinderopvang en de voorschoolse educatie. In het overzicht staat dit overzichtelijk naast elkaar.

De actualisatie was nodig omdat de invoering voor de taaleis door de wetgever is uitgesteld naar 1 januari 2025 (was 2023). Daarnaast hebben cao-partijen onlangs besloten dat diploma’s van Nederlandse opleidingen in het buitenland onder bepaalde voorwaarden volstaan voor het werken in de reguliere kinderopvang. De aantoonbaarheidseisen voor de VE zijn ongewijzigd.

Download hier het overzicht 

03/02/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd