PACT Handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

PACT voor Kindcentra | Den Haag

PACT voor Kindcentra presenteert de handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen'. De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg.

Dat is namelijk geen eenvoudige opgave. Deze handreiking vat ervaringen samen. Kern van de handreiking is een dashboard waarop je alle knoppen vindt waaraan je kunt draaien als je samenwerking wilt stimuleren. Het dashboard bestaat uit twee delen: het waarom en het hoe. De handreiking helpt gemeenten en partners bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

Download hier de handreiking

08/02/2021 / Extern nieuws
Gerelateerd