Resultaten tweede meting monitor Wet IKK

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid | Den Haag | Zuid-Holland

In het najaar van 2018 is de eerste meting uitgevoerd en is gekeken naar de stand van zaken rondom de implementatie van de eerste set van maatregelen, die per 1 januari 2018 zijn ingegaan. In het najaar van 2019 is de tweede meting uitgevoerd. Daarbij is zowel gekeken naar de stand van zaken rond de implementatie van de maatregelen die per 1 januari 2019 zijn ingegaan alsook naar de ervaringen en stand van zaken rond de naleving van de maatregelen uit 2018. Deze rapportage omvat de uitkomsten van de tweede meting.

Werkwijze
Binnen het onderzoek voor de tweede meting zijn grotendeels dezelfde activiteiten uitgevoerd als voor de eerste meting. Er is gebruik gemaakt van de analyses die door GGD GHOR Nederland zijn uitgevoerd op basis van de GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte)-data. Tevens is er ter voorbereiding op het veldwerk gebruik gemaakt van de door het ministerie aangereikte samenvatting op hoofdlijnen van aangeleverde signalen Wet IKK. De kern van het onderzoek heeft bestaan uit het uitvoeren van veldwerk onder verschillende groepen respondenten binnen dezelfde 15 GGD-regio’s waaruit een aselecte groep kinderopvanglocaties variërend in type en grootte is benaderd.

Lees hier het rapport

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij de implementatie van de Wer IKK vraag dan een persoonlijk gesprek aan met een van onze projectspecialisten of schrijf je in voor onze workshops:

Workshop: Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach   

 

Workshop: Op weg naar een uurprijs voor 2021

 

 

13/07/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd