Een samenvatting van twee jaar ondersteuning Wet IKK

In januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) in werking getreden. Per januari 2019 zijn als onderdeel van de wet nieuwe maatregelen doorgevoerd, denk onder andere aan de wijziging van de beroepskracht-kind-ratio (BKR) voor baby’s en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/-coach.

Om de implementatie van de maatregelen door organisaties te ondersteunen en om zorg te dragen voor financiële stabiliteit heeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in de periode november 2018 tot en met maart 2021 het programma 'Ondersteuning invoering Wet IKK' uitgevoerd. We delen met jou graag de activiteiten die we in deze periode uitgevoerd hebben. Ook vind je er links naar de (inmiddels geupdate) kennisitems die we hebben ontwikkeld.

Bekijk hier de volledige samenvatting

06/05/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd