Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2020 online

Vanaf vandaag bekijk je het Sectorrapport Kinderopvang met de jaarcijfers van 2020! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft, al voor het 17e jaar op rij. Het Sectorrapport met daarin de belangrijkste kengetallen en percentages is vanaf nu voor iedereen te downloaden.

Het Sectorrapport Kinderopvang geeft kinderopvangondernemers, politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Individuele kinderopvangorganisaties kunnen zichzelf op deze manier spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld. 

De balans en resultatenrekening over 2020 worden weergegeven en voor nadere specificatie van de financiële positie is een aantal kengetallen berekend. Er wordt daarbij dieper ingegaan op de personeelslasten en de huisvestingslasten. Twee onderdelen die een groot aandeel in de exploitatie van de kinderopvang hebben.

Dit rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 170 kinderopvangorganisaties. We bedanken al deze kinderopvangorganisaties voor hun deelname aan het Sectorrapport. We hebben het Sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij commitment van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Bekijk het Sectorrapport!

Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit rapport vragen ontstaan of is er ondersteuning nodig bij het professionaliseren van de bedrijfsvoering? Neem dan contact met ons op!  

11/11/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd