Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2021 online

Voorkant.PNGVanaf vandaag staat het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2021 online. Een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport al voor het 18e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname 42% van de sector en daarmee geeft het rapport een getrouw beeld van de financiële ontwikkeling.

De sector staat voor grote opgaven. Voor de lange termijn is een wijziging van het stelsel gepland. De vergoeding voor ouders wordt 96% en inkomensonafhankelijk. De bekostiging verloopt daarbij rechtstreeks via kinderopvangorganisaties.

Voor de korte termijn heeft de sector vooral te maken met een forse stijging van de kosten. De indexatie van de uurprijs 2023 zal dit niet volledig compenseren. Veel kinderopvangorganisaties kiezen er voor om niet de volledige stijging van de kosten door te rekenen aan ouders, wat betekent dat ze interen op het rendement en eventueel extra buffers moeten aanspreken. Als er geen buffers aanwezig zijn, zal er extra werkkapitaal verkregen moeten worden via een bancair krediet.

Januari 2023 lanceert Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het programma Kinderopvang op Koers naar 2025. Met dit programma ondersteunen we kinderopvangorganisaties (groot en klein) bij de uitdagingen waar ze nu en de komende jaren mee te maken hebben. We helpen organisaties met inzicht in de opgaven op de korte en lange termijn en bieden ze handvatten om continuïteit te realiseren. In de komende maanden zullen we meer over dit programma communiceren. Heb je nu ondersteuning nodig bij het verkrijgen van financieel inzicht in 2023 en bij het verkrijgen van extra werkkapitaal, neem direct contact met ons op. 

Bekijk hier het Sectorrapport 

We bedanken alle deelnemende kinderopvangorganisaties voor hun bereidheid om mee te werken aan transparantie en roepen de niet-deelnemers op volgend jaar mee te doen. De discussies van de afgelopen tijd hebben laten zien hoe belangrijk inzicht is. We hebben het Sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij commitment van de sectororganisaties en de ouderverenigingen.

Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit rapport vragen of heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op via mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl of tel: 085-130 56 83

13/12/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd