Tip: Uw werkkapitaalpositie op orde houden via aanvragen uitstel betaling van belastingen

Eerder hebben wij een lijst opgesteld met maatregelen die u kunt treffen om uw werkkapitaalpositie op orde te houden en aan uw betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Telkens lichten we daar een maatregel uit die we uitgebreider behandelen. Vandaag: aanvraag tot uitstel betaling van belastingen.

Als u op korte termijn een tekort aan liquide middelen verwacht, kunt u gebruik maken van de regeling tot uitstel van betaling van belastingen. De Belastingdienst neemt deze maatregelen om de gevolgen rondom het coronavirus te verzachten. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen tot bijzonder uitstel van betaling voor de afdracht van belastingen, zoals de loonheffing. Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen.

Dit betreft met name de volgende belastingen relevant voor ondernemers in de kinderopvangbranche:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Zorgverzekeringswet

Om uitstel aan te kunnen vragen, dient u wel eerst binnen de normale tijdslijnen aangifte te doen. Pas als u de aanslag hebt ontvangen, kunt u uitstel aanvragen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de invordering direct met 3 maanden stilgelegd. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op het moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. U betaalt geen boete voor de te late betaling. De invorderingsrente en de belastingrente wordt verlaagd naar 0,01%. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Als uw belastingschuld lager is dan € 20.000,- kan de uitstelperiode verlengd worden. Er moet dan wel worden aangetoond dat de omzet en/of het aantal contractuele kindplaatsen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is de belastingschuld hoger dan € 20.000,- dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie. Het aanvragen van uitstel voor een langere periode kan tot nu toe alleen per brief en niet met het online formulier. 

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Heeft u het antwoord op uw vraag op deze website niet gevonden of heeft u zorgen? Neem contact op met de helpdesk Coronacrisis door een e-mail te sturen naar info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar telefoonnummer 085 -130 38 93. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00-17:00 uur.

09/04/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd