IKC Top 10

Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie, één team en één pedagogische visie.

Afgelopen september verscheen de publicatie "Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020". Hierin delen experts hun IKC kennis over huisvestingsvarianten, ruimtelijke inrichting en juridische aspecten. In het verlengde daarvan stelde Waarborgfonds Kinderopvang voor het vakblad Stedebouw & Architectuur een Top 10 van bijzondere IKC projecten samen. 

Wilt u meer weten over IKC huisvesting? Kom dan naar onze Kennisdag op 29 november aanstaande en volg de deelsessie "Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020". Vanwege de grote belangstelling hebben we een tweede sessie geprogrammeerd. 

Alle bezoekers van de Kennisdag krijgen een exemplaar van de scholenbouweditie van Stedebouw & Architectuur mee naar huis!

17/11/2016 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd