Uitgaven kinderopvang stijgen harder dan gedacht

Kinderopvangtotaal | Houten | Utrecht

Het gebruik van kinderopvang stijgt harder dan gedacht. Daardoor zijn de overheidsuitgaven voor de kinderopvang in 2018 met € 80 miljoen naar boven bijgesteld, ten opzichte van de afspraken in het Regeerakkoord.

shutterstock_539050687.jpgDeze cijfers zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota 2018, die minister Wopke Hoekstra (Financiën) presenteerde aan de Tweede Kamer. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 ten opzichte van de Startnota (de vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord). Opvallend zijn dus de extra uitgaven wat betreft de kinderopvangtoeslag.

Meer gebruik
Mede doordat de economie aantrekt, maken meer mensen gebruik van kinderopvang en daarmee ook van kinderopvangtoeslag. In 2018 wordt daardoor 80 miljoen extra uitgegeven aan kinderopvangtoeslag. Daarmee komen de geschatte uitgaven van € 2.463 miljoen (stand Regeerakkoord) op € 2.543 miljoen in totaal.

2019
In 2019 zijn de verwachte uitgaven hoger dan in 2018. Dit komt vooral door de intensivering van € 250 miljoen uit het Regeerakkoord. De netto-uitgaven kinderopvangtoeslag in 2019 zijn daarmee geraamd op € 2.847 miljoen in totaal.

04/06/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd