Uurprijsonderzoek Kinderopvang 2020

Onderzoek naar de uurtarieven in de kinderopvang

De uurtarieven van kinderopvangorganisaties zijn ook dit jaar weer door BOinK in beeld gebracht, de conclusies zijn gebaseerd op de uurtarieven van 381 kinderopvangorganisaties.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de tarieven voor dagopvang en buitenschoolse opvang. In de conclusies wordt gekeken naar het gemiddelde uurtarief per provincie, het gemiddelde uurtarief in de grote steden (G4) en de gemiddelde uurtarieven ten opzichte van het door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief.

Bekijk hier het Uurprijsonderzoek Kinderopvang 2020!

17/12/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd