Veranderende regels vragen extra investering kinderopvang

De veranderende eisen rondom het binnenklimaat en de wetgeving over energie-audits vragen de komende jaren om investeringen in de kinderopvang. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze investeringen flink oplopen. Aan welke verandering u moet doen en wat dit kost leest u hier:

Bouwbesluit 2012

In het bouwbesluit van 2012 zijn de ventilatie-eisen aangescherpt. Dit is met een reden: slechte luchtkwaliteit kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, stank en vochtproblemen Bovendien hebben astmapatiënten extra last van slechte luchtkwaliteit.

Voor de sector kinderopvang geldt tot 1 april 2017 een uitzondering, maar vanaf dan gaan de verscherpte eisen voor de bestaande gebouwen (gebouwd voor 2012) ook voor de kinderopvang gelden. De grootste impact van deze eisen zit in de slaapkamers. De schattingen over de kosten lopen sterk uiteen en zullen per locatie verschillen. Er zijn berekeningen bekend die oplopen tot
€ 10.000,- per groep. 

Hoe pak ik dit aan?
Breng in kaart hoeveel van uw locaties aangepast moeten worden. Vaak vindt dit met externe gespecialiseerde ondersteuning plaats, wat tot advieskosten zal leiden. Deze kosten zullen variëren (denk aan € 500 voor een advies en € 2.000 voor een volledig onderzoek).
Breng in kaart wat de benodigde investeringen zijn. Deze zijn door u of bijvoorbeeld de verhuurder te bekostigen.

Zorg dat u bij het aangaan van de investeringen voldoende geïnformeerd bent. Ga niet altijd voor het duurste, soms kan er met pragmatische oplossingen al het nodige bereikt worden. Kijk bij deze investeringen niet alleen naar de eenmalige initiële kosten, maar ook naar jaarlijks terugkomende onderhoud- en energiekosten. Bekijk de brochure 'Veilig en Fris' van BOinK voor eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang.

Energie-audits

In 2012 stelde de het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. Deze richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. De richtlijn legt vast dat er elke vier jaar een energie-audit moet plaatsvinden waarmee energiebesparingsmogelijkheden gesignaleerd worden.

De richtlijn is van toepassing op ondernemingen die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen hebben of een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen of meer dan 250 fte hebben. Met name het laatste criterium maakt dat er een redelijke groep van kinderopvangorganisaties elke vier jaar een energie-audit uit moet voeren indien ze ook voldoen aan de criteria afgeleid uit de wet Milieubeheer.

Er staan een aantal criteria in de Wet Milieubeheer die bepalen of er ook daadwerkelijk een energie-audit dient uitgevoerd te worden. RVO.nl heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

Deze regeling is zo complex dat er nog steeds geen eenduidige uitspraak is of kinderopvangorganisaties hier aan moeten voldoen. Volgens de bij ons aanwezige informatie bent u verplicht om de audit uit te voeren als u op een locatie bijvoorbeeld veel energie verbruikt vanwege de aanwezigheid van klimaatinstallaties en professionele wasmachines en drogers.

Hoe pak ik dit aan?
Om er zeker van te zijn of u verplicht bent om een audit voor uw locaties uit te (laten) voeren kunt u uiteraard informatie inwinnen bij gespecialiseerde adviesbureaus. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de omgevingsdienst in uw regio. De omgevingsdienst is de uitvoerder van de handhaving met betrekking tot deze regeling.

Bij het uitbesteden van de audit moet u qua kosten al snel aan € 750 tot € 1.500 per locatie denken. Daarna dient er nog conform de uitkomst van de audit geïnvesteerd te worden in de locatie.

22/12/2016 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd